Visie als motor van gemeenteopbouw

Visie bevordert motivatie en de eenheid. Steeds meer gemeenten zijn overtuigd geraakt van het belang van een visie voor de gemeente. De ervaring leert dat er soms te eenvoudig over wordt gedacht. In bijlage A (klik hier om te openen) schrijf ik iets over het belang van visie. Een visie ontwikkelen is iets wezenlijk anders dan de grootste gemene deler zoeken. Een visie formuleren betekent ten diepste de wil van God zoeken voor de gemeente. Het is ook een proces waarin je elkaars verlangens en ideeën gaat ontdekken, een proces waarin je samen op weg gaat en luistert naar wat God in het hart van die ander heeft gelegd. Een proces waarin je samen gaat brainstormen en bidden.

Het proces van visievorming omvat in feite drie fasen:

a. Als eerste moeten predikant/ voorganger en raadsleden ervan overtuigd zijn dat een visie van groot belang is voor de opbouw van de gemeente.
b. Daarna gaat het proces van de vorming van de visie van start. Dat is in de regel een proces dat 5-9 maanden duurt, afhankelijk van de werkwijze en de frequentie van samenkomen.
c. En dan komt het meest uitdagende deel: de visie moet worden geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat de visie stap voor stap in de praktijk moet worden gebracht.

Voor ieder van de bovengenoemde punten is een PowerPoint presentatie gemaakt. Deze presentaties duren ongeveer 45 minuten.
Mogelijkheden voor begeleiding in het proces van visieontwikkeling

Er zijn twee fasen van begeleiding in het proces van visieontwikkeling. In de regel bestaat de eerste fase van begeleiding uit het helpen selecteren van een zogenaamde visiewerkgroep. Die werkgroep bestaat uit raadsleden en gemeenteleden. Zij gaan de conceptvisie maken. In de opstartfase van deze werkgroep zal in de regel twee avonden ondersteuning door een gemeenteadviseur voldoende blijken te zijn. Aan het einde van het visieontwikkelingsproces is in de regel behoefte aan opnieuw één of twee avonden ondersteuning alvorens de conceptvisie aan de hele raad en aan de gemeente zal worden gepresenteerd.

De tweede vorm van begeleiding bestaat uit de implementatie van de visie. De implementatie is de meest uitdagende fase. De praktijk leert dat het daar niet altijd goed gaat. Er staat dan een mooie visie op papier waarvan iedereen heeft bevestigd dat het de koers is die de gemeente moet varen. Vervolgens kan het echter gebeuren dat de visie langzamerhand onder een laagje stof komt te liggen. Dat is niet alleen jammer van de tijd en energie die in het voorgaande proces gestoken zijn. Het is vooral jammer omdat de groeikansen van de gemeente worden beperkt. Alle activiteiten die niet getoetst zijn aan de visie kunnen immers afleiden van het hoofddoel. Helaas is dit geen theorie. In ons land zijn er honderden kerken en gemeenten die veel tijd en energie hebben gestoken in het zoeken naar en formuleren van een gemeentevisie, maar vervolgens op oude voet verder zijn gegaan. Vandaar dat voor de meeste kerken ondersteuning in de implementatiefase minstens zo belangrijk is als in de ontwerpfase.

Jan Baan
Neerpolderseweg 71a
3381 JR Giessenburg
The Netherlands

0184-653412 (kantoor)
0184-651418 (prive)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © Jan Baan