Home

Jan Baan

Contact

Na een inleiding vormen concrete vragen en instellingen het uitgangspunt voor deze sessie.


Enkele Bijbelse principes die aan de orde zouden kunnen komen zijn:
a. Zelfverloochening (Filippenzen 3:7-14, Handelingen 20:24 en Marcus 8:34).
b. Eenheid (Johannes 17:18-23).
c. Liefde (Johannes 13:34-35, 14:21,31 en 15:9-10).
d. Sterven (Johannes 12:23-25).
e. Het kruis dragen (Lucas 14:25-27).
f. Voorbeeldpositie (Johannes 13:12-17).


B. De DISC-training (met Bijbelse voorbeelden)

Elders op deze website vind je informatie over dit hulpmiddel.


C. Workshop 360° leiderschap
Deze workshop bestaat uit een inleidende studie over 12 aspecten waar iedereen die op een of andere manier leiding geeft, mee te maken heeft. Deze aspecten betreffen onder andere persoonlijke zaken variërend van Gods roeping en het hebben van een heldere visie tot trots en angsten etc. De workshopleider stelt persoonlijke vragen en geeft opdrachten. Deze workshop is een uitstekend hulpmiddel om elkaar beter te leren kennen en een sterker team te worden.

D. De 'elevatorpitch' door ieder teamlid laten schrijven.


E. Open vragen leren stellen


F. De vissenkom met bemoedigingen
Bovenstaande mogelijkheden zijn niet of slechts zeer beperkt omschreven. Samen met jou wil ik graag overleggen wat de beste invulling is van de tijd die je gaat reserveren voor teambuilding.