Teambuilding, waarom eigenlijk?

De complexiteit is toegenomen en het is voor medewerkers soms lastig om bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen.

In complexe processen is de individuele bijdrage aan het eindresultaat tamelijk onzichtbaar. Dat heeft soms consequenties voor de arbeidsmotivatie. "Waar doe ik het eigenlijk voor?" is een vraag die niet vaak hardop zal worden gesteld, maar soms wel meespeelt in de harten en gedachten van hen die leiding geven.

Gelukkig wordt er tegenwoordig in bijna elke kerk leiding gegeven in teamverband. Werken in teamverband heeft voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken.

  • Bundelen van kennis, houding en vaardigheden waardoor een grotere slagkracht en snelheid wordt gerealiseerd.
  • Versterken van samenwerking binnen de gemeenten waardoor uiteenlopende talenten worden aangeboord en creatieve oplossingen tot stand komen.
  • Verbeteren van de continuïteit. Snel inspelen op vragen en veranderingen. Een goed functionerend team is meer dan de optelsom der delen.
  • Zichtbaar maken hoe individuele inzet bijdraagt aan het eindresultaat. Een voorwaarde om mensen gemotiveerd te houden.
Wat is teambuilding?

Teambuilding betekent letterlijk: bouwen aan het team. Met andere woorden: bewust bezig zijn met het zo optimaal mogelijk werken aan een goede communicatie- en samenwerkingsstructuur. Met het ontstaan van teams in kerken en gemeenten is ook de aandacht voor teambuilding gegroeid. Niet alleen samen bidden en samen Bijbelstudie doen, maar ook elkaar (beter) leren kennen en waarderen spelen hierin een rol. Ook leren om samen op te trekken, elkaar te scherpen en naar elkaar toe open te zijn over je eigen sterkten en zwakten, zijn belangrijke elementen voor een hechte samenwerking. Dat houdt ook in dat je voortdurend het functioneren als team kritisch onder de loep neemt en tracht de effectiviteit en prestaties te verbeteren.

De groeibelemmerende factoren van een team

Ieder team heeft te maken met groeibevorderende en groeibelemmerende factoren. De groeibevorderende factoren bepalen met elkaar de mate van optimale samenwerking. De groeibelemmerende factoren trekken het team juist naar de andere kant toe en veroorzaken disfunctioneren. Mijn ervaring is dat veel teams in meerdere of mindere mate met één van de volgende groeibelemmerende factoren heeft te maken:

  • Angst voor conflicten. De teamleden trekken op een gereserveerde manier met elkaar op. Er wordt wel samen gebeden en de buitenwereld ziet het team als redelijke eenheid, maar ieder teamlid houdt zich in om conflicten met andere teamleden te voorkomen.
  • Onduidelijke taakomschrijving (vaak in combinatie met een gebrekkige onderlinge communicatie).
  • Onderlinge jaloezie of een cynische werkhouding.
  • Een gebrek aan het kennen van elkaar en derhalve een gebrek aan onderling vertrouwen.
  • Teleurstellingen/frustraties uit het verleden die nooit zijn uitgepraat, maar met de mantel der liefde zijn toegedekt.
Hoe we kunnen helpen?

Voor teambuilding is meer nodig dan gezellige teamuitstapjes of survivalactiviteiten. Denk aan het gezamenlijk formuleren van doelstellingen, het maken (en realiseren!) van planningen. Goede teamverhoudingen kenmerken zich door oog en oor voor elkaar, respect en waardering voor elkaars talenten en inbreng, maar ook het bespreken van bijvoorbeeld de uitwerking van Bijbelse principes. Vanuit Leadershipdynamics hebben we een redelijk breed scala aan mogelijke teamactiviteiten. Wanneer je hier klikt op bijlage A, zie je enkele mogelijkheden die we kunnen aanreiken.

Jan Baan
Neerpolderseweg 71a
3381 JR Giessenburg
The Netherlands

0184-653412 (kantoor)
0184-651418 (prive)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © Jan Baan