Liefde voor de plaatselijke gemeente

En daarom gaat het ook daar weleens mis. Wat zijn eigenlijk de parameters aan de hand waarvan je de gezondheid van de gemeente kunt meten? Laten we een poging doen om de meest basale kenmerken eens op een rijtje
te zetten:

In een gezonde kerk:
  • Komen verloren mensen tot geloof in Christus
  • Zijn de gelovigen bewogen met buitenkerkelijken
  • Worden pijn en lijden verlicht
  • Worden gelovigen gevoed en toegerust
  • Worden noden op praktische wijze opgelost
  • Wordt zoekenden ruimte geboden om te ontdekken
  • Dienen gelovigen volgens hun bedieningsprofiel.
Samengevat:

in een gezonde kerk wordt God vereerd en veranderen de levens van mensen. Het is mijn verlangen dat ook het resultaat van mijn werk zal mogen zijn. Want dat hebben we nodig in ons land. Kerken zouden niet langer aan de rand van de samenleving mogen verkeren, of gezien worden als monumenten die geen betekenis meer hebben. We hebben vitale gemeenten nodig die midden in de belangstelling staan, en als richtingwijzers functioneren voor allen die verdwaald zijn en geen Herder meer hebben. Onze kerken moeten weer vol worden; zij bieden immers plaats aan hen die gewond of zoekende zijn. Ze geven handen en voeten aan de liefde die Christus voor mensen heeft.

Helaas functioneert nog niet iedere kerk optimaal. Sommige kerken komen niet verder dan bezig zijn met zichzelf, andere kerken zijn krachteloos doordat ze intern verdeeld zijn. Een bestaande gemeente door een 'gezondmakingproces' heen leiden is niet eenvoudig. Dat kost vaak pijn en moeite. Zeker als het proces onvoldoende ondersteund wordt of de communicatie gebrekkig is. Maar het is de moeite waard! Daarom wil ik me optimaal inzetten om kerkenraden/oudstenraden en andere verantwoordelijken te ondersteunen bij kadervorming, betrouwbare gemeentediagnostiek, leiderschapsontwikkeling, procesbegeleiding etc.

Een gezonde gemeente is immers een groeiende gemeente, en een groeiende gemeente is een levend bewijs van de levensveranderende kracht van de Heilige Geest.

Hoe het begon...

Begin 1980 rondde ik mijn eerste 'opleiding' af op geestelijk terrein: het was de Grote Opdracht School (G.O.S.) van Agapè, een interkerkelijke beweging die toen nog Instituut voor Evangelisatie heette. In die periode ontstond het verlangen om meer te mogen betekenen in Gods Koninkrijk: mensen winnen voor Christus en bijdragen aan de opbouw van gezonde kerken en gemeenten, waarin mensen kunnen groeien in hun relatie met Hem. In de jaren na de G.O.S. volgde de Brandpunt Bijbelschool (nu ETS) en tegelijkertijd pakte ik vrijwilligerswerk op binnen Agapè. Dat vrijwilligerswerk kreeg al snel een behoorlijke omvang toen ik regiocoördinator werd van het Rivierengebied (Alblasserwaard en omstreken), waar ik ook woon. In die hoedanigheid werd ik verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van de relaties met de lokale kerken in dat gebied en het aansturen van de geassocieerde medewerkers die toerustings- of evangelisatieactiviteiten ontplooiden. In 1990 werd de keuze gemaakt om daarmee fulltime verder te gaan.

In de negentiger jaren groeide het 'Rivierenteam' door tot 4 fulltimers en 11 associate medewerkers. Er werden jaarlijks tientallen toerustingen en evangelisatieacties verzorgd. In die jaren ontdekte ik dat ik weliswaar een warm hart had voor evangelisatie en zending, maar zelf geen echte evangelist was. Mede onder invloed van toenmalig collega Bram Krol groeide mijn belangstelling voor gezonde gemeenteopbouw. Toen zich in 1999 de kans voordeed om de eindverantwoording voor de regio over te dragen aan een jongere collega, greep ik die mogelijkheid aan. Daarna kon ik mij helemaal toewijden aan alles wat met de groei en gezondheid van de plaatselijke gemeente te maken heeft.

Na een aantal interne en externe trainingen heb ik bijna 4 jaar in een samenwerkingsverband tussen Agapè en Willow Creek gefunctioneerd. Daar was ik primair verantwoordelijk voor de relaties met en trainingen binnen lokale gemeenten. Tevens was ik eindverantwoordelijk voor het functioneren van het kantoor van Willow Creek Nederland. Een reis met verschillende predikanten, voorgangers en voortrekkers naar een internationale conferentie in 2005 zorgde ervoor dat ik meer dan betrokken raakte bij wat later PurposeDriven Netwerk zou gaan heten.

Mede als gevolg van een interne reorganisatie bij Stichting Agapè, besloot ik om vanaf 2006 aansluiting te zoeken bij St. LeadershipDynamics. Samen met collega Eugène Poppe zie ik het als mijn taak en roeping om plaatselijke gemeenten te ondersteunen met toerustingen, trainingen en persoonlijke coaching.

Specifieke werkvelden zijn onder andere het ontwikkelen en toerusten van aspirant-leiders, gavengerichte gemeenteontwikkeling, evangelisatie, visieontwikkeling en -implementatie, ontwikkeling van kringenwerk en mediation. Ik heb sinds 2007 inmiddels vijf kerken/gemeenten gedurende een traject van enkele jaren ondersteund en tientallen trainingen verzorgd. Ik mag op vrijwel elke zondag ergens in een gemeente de prediking verzorgen. Een dienst voor belangstellenden/evangelisatiedienst heeft mijn voorkeur.

Jan Baan
Neerpolderseweg 71a
3381 JR Giessenburg
The Netherlands

0184-653412 (kantoor)
0184-651418 (prive)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © Jan Baan