Home

Jan Baan

Contact

title disc


In steeds meer kerken en gemeenten wordt het bijbelse DISC-assesment dan ook één of enkele keren per jaar aangeboden aan (aanstaande) echtparen. Wat is er mooier dan elkaar leren te begrijpen? Wat is er mooier dan elkaars verschillen te accepteren en om steeds te zoeken naar wegen om optimaal een eenheid te vormen onder leiding van de Heer? Hiervoor kan de DISC-training van betekenis zijn!

Uiteraard ben ik een gecertificeerde DISC-trainer!