Individuele coaching gesprekken

Coaching is een begrip geworden. Voor alles en iedereen bestaat een coach. Wie op internet zoekt, kan er duizenden vinden voor bijna elk terrein van het leven. Ieder prijst zichzelf aan en hangt een prijskaartje aan zijn of haar diensten. Ik heb niet primair de intentie om op elk terrein te willen coachen. En evenmin om zoveel mogelijk mensen te coachen. Mensen die naar mij toe komen staan vaak op een heroriëntatiepunt in hun leven. Of ze zien door de bomen het bos nauwelijks meer.

Wellicht vraag je je af of je nog steeds werkzaam moet blijven op de plaats waar je al langere tijd functioneert. Het kan te maken hebben met je bediening in de kerk of gemeente, maar ook met je maatschappelijke carrière. Wellicht heb je vrij recent nieuwe ervaringen opgedaan, die je nog niet de juiste plek kunt geven. Misschien zijn de dingen die je gedurende een bepaalde periode zijn overkomen en waarop je geen invloed had, aanleiding om eens samen met iemand anders vanuit een helikopter-view te kijken naar wat er precies aan de hand is . Allemaal redenen die een stimulans kunnen zijn om een ander eens over je schouder mee te laten kijken. Niet om het roer van je leven uit handen te geven, maar wel om voordeel te halen uit de vragen die een coach stelt. Als coach stel ik vragen; misschien wel meer vragen dan je zou verwachten. Maar het nadenken over de antwoorden op die vragen, scherpt in eerste instantie het inzicht in je eigen problematiek. Daarnaast geven diezelfde antwoorden mij ook wat meer zicht op eventuele mogelijkheden die er voor jou zijn in de toekomst.

Het gaat bij coachen om het ruimte geven aan de kwaliteiten, die jij van God ontvangen hebt, en niet om het overdragen van mijn kwaliteiten op jou. Maar soms gaat het bij coaching ook om andere zaken. Daarbij kun je denken aan het helpen hoe je zorgen en stress moet loslaten; het verbeteren van onderlinge- of werkrelaties, mensen helpen om (opnieuw) plezier in het leven te gaan ervaren.

Ongeveer de helft van degenen die bij mij aankloppen voor coaching, stelt één of enkele specifieke vragen. En ervaart het als prettig om daar over te kunnen sparren met iemand die levenservaring heeft en kan helpen om onverwachte vragen te stellen. Om van daaruit vaak ook alternatieve routes en mogelijkheden aan te reiken.
De andere helft van de coachee, heeft wat meer algemene vragen.... En is primair op zoek naar een klankbord. Ook dat wil ik graag voor jou zijn!

In mijn coaching houd ik altijd vijf terreinen voor ogen:

A.

God. Wat zou het plan van God kunnen zijn voor het leven van deze persoon? Wat zou Zijn plan kunnen zijn in de gegeven situatie? Zijn er al concrete aanwijzen in een bepaalde richting die Hij heeft laten zien? Wat heeft de coachee zelf ervaren op dat terrein?

B.

Identiteit. Om te kunnen helpen om problemen op te lossen en mogelijkheden voor de toekomst te kunnen ontvouwen, is het erg belangrijk dat de coachee leert ontdekken hoe God hem of haar gemaakt heeft. Sterke kanten, zwakke kanten, geestesgaven en verlangens, leerstijlen en de voorkeursrol binnen een team zijn de elementen die kunnen helpen om de juiste richting voor de toekomst te kunnen ontdekken.

C.

Toekomst. Welke mogelijkheden liggen er op dit moment, welke mogelijkheden gaan zich mogelijk binnenkort aandienen? Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van een bepaalde keuze? Wat zijn de zogenaamde meewerkende en tegenwerkende factoren van iedere keuze. Zit er een deadline aan het maken een keuze?

D.

Realiteit. Wat is de situatie van dit moment? Zijn er op dit moment zgn. "non negotiables". Die kunnen gelegen zijn in financiën, werk(eloosheid), partner, gezondheid, gezinssituatie etc. De mogelijkheden voor de nabije toekomst worden in de regel begrensd door de realiteit van de huidige situatie.

E.

Opties. De opties zijn de mogelijkheden van dit moment. Daarbij ervaar ik het als mijn taak om samen met de coachee zoveel mogelijk opties op tafel te krijgen. En vervolgens van iedere optie (voor zover dat mogelijk is) een plaatje te krijgen ten aanzien van de voor- en nadelen. Daarbij focussen we niet alleen op de bekende wegen, maar met name ook op het bedenken van alternatieven.

F.

Acties. Acties zijn de concrete zaken die de coachee kan ondernemen aan het eind van het coaching gesprek of de serie gesprekken. Naast bewustwording, het schetsen van de mogelijkheden en adviseren kan ik op verzoek ook ondersteunen bij bepaalde acties.


Bij individuele coaching bedraagt verreweg het grootste deel van de coaching uit drie gesprekken of minder. Daar waar problemen opgelost moeten worden (bijv. gedragsverandering, leren omgaan met stress volle situaties, afleren van verkeerde gewoonten e.d.) kan de coachee ervoor kiezen om wat langer door te gaan. Houd er rekening mee dat het vaak zo is dat het lezen van een bepaald boek onderdeel is van mijn coaching.

Ervaringen van deelnemers:

Peter: "Ik kwam in mijn leven bij een kruising van wegen en was blij dat ik een paar keer bij jou mocht langskomen om de weg te vragen. Alhoewel dat eigenlijk ook weer niet het geval was. Je hebt me laten zien welke wegen er waren en wat de mogelijke gevolgen zouden zijn na iedere keuze. Het leukste vond ik nog dat je me opmerkzaam maakte op een alternatieve route. Want die is het uiteindelijk geworden. Jan, dank voor je wijze vragen en suggesties".

Jaco: "Al vele jaren ben ik actief in Gods gemeente met heel veel verschillende taken. Gedurende die jaren heb ik ontdekt dat mijn passie voor Jezus zo breed is geworden, dat er vooral veel goede dingen werden ondernomen, maar dat God me de beste taak niet kon geven. Door zo nu en dan een coach gesprek met Jan te hebben, moest ik antwoorden gaan geven op vragen die ik zelf had, maar waarop ik in mijn eentje geen antwoord hoefde te geven, noem het de positieve bemoedigende menselijke stok achter de deur. Met hem ontdekte ik de waarde van zelfmanagement, niet alleen investeren in de ander en leeglopen, maar ook investeren in jezelf, om meer te kunnen delen. We bespraken aan de hand van testen en levenservaring m'n geestelijke gaven en maakten die concreet. En met elkaar bespraken we dromen en zochten we Gods weg door het goede te ontsluieren en voor het beste te gaan. Ik leerde van de herkenning in elkaar en de ervaring van Jan als spreker en coach.

Marion: "Jan werkt precies volgens de bovenbeschreven stappen. Het verraste me hoeveel belangrijke elementen binnen één gesprek op tafel kwam; karaktereigenschappen, talenten en gaven heeft Jan snel in beeld en uit het persoonlijke gesprek dat volgde zijn er een aantal belangrijke tips gekomen, eye-openers, waarmee ik aan de slag kan gaan. Deze praktische toepassingen hebben me een nieuw toekomstperspectief gegeven op welke manier ik in Gods Koninkrijk kan dienen binnen de gemeente. "

Simon: "Dank voor je vragen waarmee je me geholpen hebt om nieuwe perspectieven te ontdekken! Ik denk met genoegen terug aan de tijd dat je mijn coach was."

 
 
 
 

Jan Baan
Neerpolderseweg 71a
3381 JR Giessenburg
The Netherlands

0184-653412 (kantoor)
0184-651418 (prive)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © Jan Baan