Hoe laten we de kringen beter functioneren?

De kringen zijn een bron van zegen en van zorg" verzuchtte de voorganger. Uit een toelichting bleek dat er hele mooie dingen gebeuren op de kringen in die kerk, maar ook bleek dat er regelmatig kringen zijn die niet zo goed functioneerden. Het aansturen van kringleiders is in veel gemeenten de bediening van de "Coördinator Kringen". Deze heeft als taak zowel de organisatorische kant van de kringen te begeleiden als ook de educatie van de kringleiders en de geestelijke ondersteuning van kringleiders.
Leadership Dynamics biedt de mogelijkheid van een serie vormingsavonden voor kringleiders. Avonden met educatie en uitwisseling. Daarbij komen aspecten aan de orde rondom gezond functionerende kringen, de bijdrage van deelnemers aan de kringen, het geestelijk sturen van groeiprocessen, praktische educatie voor het leiden van een kring, de wijze waarop kringen optimaal ondersteunend zijn aan de visie van de gemeente etc.
Afhankelijk van het aantal gewenste avonden komen meerdere thema's aan bod. De avonden kunnen verdeeld worden over een heel jaar of aansluitend achter elkaar gedurende enkele weken. De praktijk leert dat maatwerk ervoor zorgt dat de avond zoveel mogelijk wordt afgestemd op de plaatselijke situatie.
Wanneer er meer dan één avond wordt gepland, is het zaak om vooraf zo goed mogelijk inzage te krijgen in de status-quo. Onderstaande brief met vragenlijst is bijvoorbeeld een hulpmiddel dat kan worden ingezet. In overleg met de leiding van de gemeente of de coördinator kringen kan zo'n korte vragenlijst ook worden aangepast.
Vraag naar de mogelijkheden en bepaal vervolgens zelf waar u gebruik van wilt maken.

Voorbeeldbrief:

Beste kringleiders,


Door de leiding van jullie gemeente ben ik gevraagd om [een bijeenkomst/ een serie toerustingsavonden] voor jullie te mogen verzorgen.
Op [ datum ] mag ik samen met jullie nadenken over het functioneren van de kringen waar jullie leiding aan geven. Daar zie ik naar uit. Maar om mij te helpen jullie zo goed mogelijk te dienen, is het belangrijk dat ik vooraf wat inzage ontvang over een aantal zaken. Dat helpt mij deze en de eventuele vervolgavonden zo goed mogelijk met jullie in te vullen.
Voor de vervolgavonden komen er weer aparte vragenlijstjes die mij helpen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de problematiek en de mogelijke verbeteringen.

Wat zijn volgens jou kenmerken van een gezond functionerende kring/ kleine groep?
Noem minstens vier kenmerken.
-
-
-
-

Het sterke punt van onze kring is:_________________________

Het zwakke punt van onze kring is:_________________________

Maak de volgende zin af:
Het aantal gemeenteleden dat binnen onze gemeente aan een kleine groep deelneemt, zou kunnen groeien wanneer ( Geef minimaal twee antwoorden)
a. _____________
b. _____________
c. _____________

Maak de volgende zin af:

Waar ik zelf als kringleider/-leidster behoefte aan heb is...........................................

In de meeste kringen is er naast tijd voor gebed ook tijd voor uitwisselen en delen enerzijds, en Bijbelstudie anderzijds. Zou je eens naar je eigen groep willen kijken en in grote lijnen aangeven hoeveel procent van je tijd er gemiddeld gaat zitten in de volgende onderdelen:
........% mededelingen en organisatorische zaken
........% zingen
........% delen/ uitwisseling.
....... % Bijbelstudie
....... % gebed

Geef aan in hoeverre jouw kringleden tevreden zijn met deze verdeling.
Helemaal tevreden O O O O O O ontevreden

Geef aan in hoeverre jij zelf tevreden bent met deze verdeling
Helemaal tevreden O O O O O O ontevreden

Als je zelf aangeeft minder tevreden te zijn; waar zou je dan meer tijd aan willen besteden?

Hoe groot is ongeveer het percentage van jouw kringleden wat
.......% (Redelijk) trouw aanwezig is
........% Af en toe aanwezig is
.......% Nooit of vrijwel nooit aanwezig is.

xxxxxxx

 
 
 
 

Jan Baan
Neerpolderseweg 71a
3381 JR Giessenburg
The Netherlands

0184-653412 (kantoor)
0184-651418 (prive)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © Jan Baan